GDPR

GDPR  informacije

Informacija o obradi podataka sa strane Voditelja obrade REM B d.o.o.

 U društvu  REM B d.o.o. smo svjesni velike važnosti zaštite osobnih podataka i obradi  osobnih podataka pristupamo odgovorno i sukladno svim primjenjivim propisima.  Ova informacija o obradi podataka pruža vam informacije o postupcima zaštite privatnosti društva REM B d.o.o. koji se koriste za postupke i obrade vaših osobnih podataka koje skupljamo  i koristimo isključivo za uspostavu poslovnog odnosa i informiranje naših kupaca i naručitelja na obostrano zadovoljstvo i korist.

Voditelj obrade vaših podataka je društvo REM B d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica Kraljice Jelene 6, 10 000 Zagreb , Hrvatska, OIB 23642434000

Za sva pitanja u svezi s obradom vaših osobnih podataka i u vezi sa ostvarenjem bilo kojeg vašeg prava u vezi s osobnim podacima možete kontaktirati našeg prokuristu na e-mail adresi : mirjana@rem-b.hr

 

Svrha obrade vaših osobnih podataka su različite zakonske svrhe primjerice radi informiranja klijenata o novostima,  rješenjima, uslugama , našim proizvodima , akcijama te radi ispunjavanja naših ugovornih ili zakonskih obaveza,, vodeći pri tome računa da svaka obrada vaših osobnih podataka bude zasnovana na jasnoj zakonskoj osnovi i da pri tome mi kao voditelj obrade osiguramo sukladnosti i potpuno poštivanje svih vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju. 

 

U obradi vaših osobnih podataka radi ispunjenja navedenih svrha obrade osim nas kao voditelja obrade mogu sudjelovati i naši izvršitelji ili podizvršitelji obrade: povezana društva REM B d.o.o., naši dobavljači opreme, licenci i usluga , naši revizori i druga nadzorna tijela te ostali pravni subjekti u ispunjavanju svojih zakonskih obaveza i ovlasti. 

 

Vaše podatke nikada nećemo zadržavati niti obrađivati dulje nego što je razumno potrebno da bi se ispunila svrha obrade, pri čemu ćemo poštovati  i sve posebne propise koji određuju minimalno razdoblje čuvanja vaših podataka, primjerice u svrhu revizije ili knjigovodstvenih obveza. U slučaju da nas zatražite brisanje vaših podataka, podaci će biti odmah obrisani, osim ukoliko nas kao voditelja obrade neki primjenjivi propis ne ograničava u pogledu vašeg zahtjeva za brisanje vaših podataka.

 

Vaše je pravo zatražiti od nas kao voditelja obrade u svakom trenutku : pristup svojim podacima, ispravak svojih podataka, brisanje svojih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih podataka ili ulaganje prigovora na obradu vaših podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti direktno od našeg službenika za zaštitu osobnih podataka. Korištenje ovih vaših prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina, zaštite naših interesa kao voditelja obrade  npr. pravne obveze ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, mi ćemo kao voditelj obrade provjeriti osnovanost vašeg zahtjeva za ostvarenje prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

 

Ako vršimo obradu vaših podataka na temelju Privole koju se nam dali za obradu, vi možete u bilo kojem trenutku povući Privolu. Ukoliko vršimo obradu vaših podataka na temelju ranije poslovne suradnje i temeljem ranijih vaših realiziranih upita ili narudžbi , smatra se da ste suglasni sa korištenjem vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe, što naravno također ne umanjuje vaše pravo da zatražite promjenu ili brisanje vaših podataka iz naše baze klijenata. 

GDPR Kontakt

Voditelj obrade podataka

REM-B d.o.o.
Kraljice Jelene 6, 10000 Zagreb, Croatia
tel.: 01 4552 838
email.: info@rem-b.hr

Agencija za zaštitu podataka

azop@azop.hr

Pitanja o obradi podataka

Koordinator obrade
email.: mirjana@rem-b.hr

Izmjena podataka

Zatražite izmjenu podataka
putem emaila: mirjana@rem-b.hr

Facebook